onderdeel van de leerlijn

Computational Thinking

Wist je dat we hier eigenlijk altijd mee bezig zijn, zonder dat we het door hebben? Bij Computational Thinking gaat het namelijk om probleemoplossend leren te denken.

Inhoud

Computational thinking wordt vaak omschreven als ‘denken als een computer’. Maar als wij echt konden denken als computers, dan hadden we geen computer nodig gehad. Je zou dus kunnen zeggen dat deze betekenis niet klopt. Maar wat betekent computational thinking dan wel? Met computational thinking wordt het volgende bedoeld: ‘’Een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk wordt om het door middel van computertechnologie op te lossen.’’

Je kunt niet zomaar elk willekeurig probleem op laten lossen door een computer. Hiervoor moet je een aantal stappen doorlopen, waardoor het mogelijk wordt voor de computer om tot oplossingen te komen. Het is belangrijk dat ‘problemen’ in kleine stukjes worden opgedeeld. Al deze kleine stukjes worden dan één voor één opgelost. Het is erg belangrijk om patronen te herkennen. Dit maakt het proces efficiënter en gemakkelijker.

Het gaat er bij computational thinking om, dat er niet van één oplossing wordt uitgegaan maar dat er meerdere oplossingen worden bedacht door algoritmisch denken. Daarna moeten deze oplossingen algemeen worden gemaakt door ze op meerdere gelijke problemen toe te passen. Het voordeel van het gebruik van een computer, is dat door middel van een grote rekenkracht en het snelle verwerken van enorme hoeveelheden informatie, een probleem veel sneller kan worden opgelost.

Wat leveren de Computational Thinking lessen op?

Op het moment dat een leerling alle niveaus van computational thinking behaald heeft, weet de leerling beter hoe computers werken en hoe je problemen oplost met algoritmisch denken.

Contact opnemen

Uniek bij dit thema

Deel deze informatie