Burgerschap
als onderdeel van digitale geletterdheid

Burgerschap is een breed begrip waarbij we het hebben over het milieu, respect voor elkaar, diversiteit, het verkeer en meer. Digitale Geletterdheid is een onderdeel van burgerschap. Tegelijkertijd kunnen we ook burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid zien.

Burgerschap en digitale geletterdheid
burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid met digiwijzer

Wat is burgerschap?

Hoe word je een goede burger? En hoe kan je je staande houden in de maatschappij? Een belangrijke voorbereiding op een zelfstandig en bewust leven. In dit thema staan leren omgaan met elkaar en uitdagingen uit de maatschappij centraal. Maar wat heeft digitale geletterdheid hier mee te maken?

Als bewuste, betrokken en goede burger kunnen functioneren in de maatschappij. Vaak wordt er verwacht dat je automatisch leert wat burgerschap inhoud en hoe het werkt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom komen in dit thema verschillende onderwerpen aan bod, waarin we veel overlap zien met onderwerpen binnen digitale geletterdheid. Een goede voorbereiding is namelijk letterlijk het halve werk. Dat geldt voor burgerschap en digitale geletterdheid.

Burgerschap is de basis voor iedere leerling

In de lessen burgerschap behandelen we verschillende onderwerpen om kinderen goed voor te bereiden op een leven binnen de maatschappij. Hoe ga je met elkaar om? Hoe zorg je voor (jouw eigen) veiligheid? En wat is goed of slecht? Onderwerpen als diversiteit en democratie, seksualiteit, mentale gezondheid, criminaliteit en het verkeer komen voorbij en worden bespreekbaar. Zo leer je niet alleen veel over jezelf, maar ook over andere mensen. Als de leerling alle lessen heeft gehad, is er een goede fundering gelegd om zich te ontwikkelen tot goede burger.

Wat hebben leerlingen aan burgerschap?

Met burgerschap in primair onderwijs leren we de leerlingen over verschillen en overeenkomsten tussen (groepen) mensen en ze krijgen handvatten mee om met verschillende uitdagingen binnen de maatschappij om te kunnen gaan. Waar sommige leerlingen op de middelbare school pas met bepaalde onderwerpen en situaties te maken krijgen, bereiden wij ze hier nu alvast op voor. Dan weten de leerlingen hoe ze met nieuwe situaties om moeten gaan en hoe ze moeten handelen.

Meer informatie?

Vraag het één van onze experts.

Team Digiwijzer

Een greep uit onze lessen in burgerschap 

Seksualiteit icoon aubergine

Seksualiteit

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: seksualiteit

Respect voor elkaar

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: diversiteit en democratie

Diversiteit en democratie

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: globalisering

Globalisering

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: criminaliteit

Criminaliteit

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: verkeer

Het verkeer

Burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid: het milieu

Het milieu

burgerschap als onderdeel van digitale geletterdheid

Veelgestelde vragen

Het is niet meer weg te denken in het leven van een mens. Op steeds jongere leeftijd krijgen we er al mee te maken. Het is belangrijk dat we het gebruik van media in balans houden voor onszelf, als het gaat om tijdsbesteding en gedrag bijvoorbeeld. Als we het hebben over mediawijsheid is het dus nodig dat we leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders leren om te gaan met deze online wereld. 

De letterlijke definitie is het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, snel veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik, dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Aan de slag met burgerschap
als onderdeel van digitale geletterdheid

    Teamleden van Digiwijzer. Bovenste rij, van links naar rechts: Peter, Jelle. Onderste rij, van links naar rechts: Charona, Roy, Lars

    Meer informatie?

    Neem gerust contact op.