Een goed begin is
zeker het halve werk

Digitale Geletterdheid is niet zomaar een nieuw vak wat wordt toegevoegd aan het lesprogramma. Digitale vaardigheden en kennis zijn namelijk ook al nodig in bestaande vakken. Iets waar wij overigens rekening mee houden. Het drukke, huidige programma kan er wel voor zorgen dat de implementatie van Digitale Geletterdheid lastig wordt. Om die reden bieden wij hier van A tot Z ondersteuning in.

schooljaar

Stap voor stap

Kennismaken

Alles begint bij een goede klik. We maken even kennis met elkaar en zorgen er precies voor dat we elkaars verwachtingen weten.

Gesprek & brainstorm

Met elkaar gaan we in gesprek over de huidige status en vooral waar we naartoe willen. We stellen duidelijke doelen op.

Plan van aanpak

Een doel zonder plan, is slechts een wens. We maken een concreet plan van aanpak, richting de doelen, voor de komende tijd.

Nulmeting

Een duidelijk overzicht van de status in kennis en vaardigheden onder de leerlingen. Unieke data om te gebruiken voor de start.

Ouders & docenten betrekken

Samen gaan we in gesprek over de mogelijkheden om docenten hierbij te betrekken en ouders natuurlijk te informeren.

..en aan de slag!

Wij houden van actie. Echt stappen maken. We kijken er dan ook altijd naar uit om vanuit een goed plan, echt te mogen starten!

Digitale geletterdheid implementatie voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat digitale geletterdheid structureel wordt ingezet. Een goede implementatie is daarbij noodzakelijk. Om de school hierbij te ondersteunen, maken we in overleg een implementatieplan. Dat doen we op basis van de wensen en ervaringen van de school.ย 

Kunnen jullie helpen bij het ontwikkelen van een visie rondom Digitale Geletterdheid?

Ja, graag zelfs! Een succesvolle implementatie van Digitale Geletterdheid begint namelijk bij een sterke visie. We gaan graag in gesprek om met elkaar een koers te bepalen en een visie te ontwikkelen waar iedereen binnen het schoolteam achter staat.