Implementatie digitale geletterdheid

..want een goed begin is het halve werk. 📊
Implementatie digitale geletterdheid voor scholen
Implementatie digitale geletterdheid

..altijd een implementatieplan op maat, want iedere school is nou eenmaal anders.

Voor een implementatie digitale geletterdheid doorlopen we altijd een kort maar krachtig traject op de school. Van een nulmeting voor leerkrachten en leerlingen om het niveau te bepalen, tot een overzicht maken van wat jullie als school nu al doen op het gebied van digitale geletterdheid. Alle informatie en kennis verzamelen we om zo tot een compleet implementatieplan op maat te komen. Geen overlap in lessen en niet een te vol programma. Digitale geletterdheid verweven in wat we al doen, zodat we het niet als los vak gaan zien. Maar laten we het vooral ook realistisch houden. 

Stappenplan implementatie digitale geletterdheid

Implementatie digitale geletterdheid stap 1 kennismaking

1) Kennismaking

We maken de planning, stellen een werkgroep Digitale Geletterdheid vast en bespreken de complete opstart. 

Implementatie digitale geletterdheid stap 2 brainstormsessies

2) Brainstormsessies

We gaan met de leerkrachten per bouw in gesprek. Wat doen we al, wat is er al en wat moeten we nog doen.

Implementatie digitale geletterdheid stap 3 resultaten delen

3) Resultaten doornemen

We werken de resultaten van de sessies uit en bespreken dit met de werkgroep Digitale Geletterdheid.

Implementatie digitale geletterdheid stap 4 nulmeting leerkracht en leerling

4) Nulmetingen

We meten de kennis van de leerkrachten én leerlingen. We bepalen het niveau per groep.

Implementatie digitale geletterdheid stap 5 resultaten bespreken

5) Uitdagingen bepalen

We leggen de resultaten naast elkaar en samen met de werkgroep bepalen we de uitdagingen.

Implementatie digitale geletterdheid stap 6 visiespel

6) Visie bepalen

Met het hele team doen we een visiespel. Al gedaan toevallig? Dan pakken we vanuit hier door!

Implementatie digitale geletterdheid stap 7 plan opstellen

7) Plan opstellen

We maken een compleet plan op basis van alle verzamelde kennis, bevindingen en informatie.

Implementatie digitale geletterdheid stap 8 oplevering implementatieplan

8) Op naar de uitvoering! 🚀

We bespreken en verwerken feedback om tot het complete implementatieplan te komen.

Implementatie digitale geletterdheid voor alle soorten onderwijs

We hebben een traject ontwikkeld waarmee we de implementatie digitale geletterdheid kunnen uitvoeren binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. We zien iedere school anders en zorgen dan ook altijd voor een implementatieplan op maat. Digitale geletterdheid moet naar onze mening verweven zitten in het huidige onderwijsprogramma. We willen dus voorkomen dat we het als een los vak gaan zien. 

implementatie digitale geletterdheid met visiespel
implementatie digitale geletterdheid voor alle soorten onderwijs

Veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat digitale geletterdheid inderdaad structureel wordt ingezet. Een goede implementatie is daarbij noodzakelijk. Om jullie hierbij te ondersteunen, maken we in overleg een implementatieplan. Dat doen we op basis van de wensen en ervaringen van de school, want die zijn voor iedere school anders.

Tijdens de kennismaking aan het begin van het traject zetten we een concrete planning op papier, verspreid over het schooljaar. Afhankelijk van de wensen van de school duurt het volledige traject gemiddeld vijf tot acht maanden.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wie er vanuit de school betrokken zullen zijn bij het implementatietraject. Zij vormen de werkgroep Digitale Geletterdheid en zijn gedurende het traject in contact met één aanspreekpunt vanuit Digiwijzer. Uiteraard gaan we ook met de leerlingen en leerkrachten aan de slag.

Absoluut! Het is belangrijk om leerkrachten, leerlingen en hun ouders al kennis te laten maken met onderwerpen rondom Digitale Geletterdheid. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een teamtraining, een ouderavond of met klassikale lessen van onze digicoaches.

Ja, graag zelfs! Want zonder visie, geen missie. Een succesvolle implementatie van Digitale Geletterdheid begint voor ons dan ook met het bepalen van een sterke visie. We gaan graag in gesprek om met elkaar een koers te bepalen en een visie te ontwikkelen waar iedereen binnen het schoolteam achter staat.

Implementatie digitale geletterdheid aanvragen

    Teamleden van Digiwijzer. Bovenste rij, van links naar rechts: Peter, Jelle. Onderste rij, van links naar rechts: Charona, Roy, Lars

    Meer informatie?

    Neem gerust contact op.