Computational Thinking
als onderdeel van digitale geletterdheid

Bij Computational Thinking gaat het van nepnieuws herkennen tot zoekmachines begrijpen. We leren problemen te fiksen door in oplossingen te denken. Voor alle soorten onderwijs hebben we oplossingen om goed met dit thema aan de slag te gaan. 

Computational Thinking als onderdeel van digitale geletterdheid
Computational Thinking

Wat is Computational Thinking?

Wist je dat we hier eigenlijk altijd mee bezig zijn, zonder dat we het door hebben? Bij Computational Thinking in het onderwijs gaat het namelijk om probleemoplossend leren denken.

Denken als een computer met Computational Thinking

Computational thinking wordt vaak omschreven als ‘denken als een computer’. Maar als wij echt konden denken als computers, dan hadden we geen computer nodig gehad. Je zou dus kunnen zeggen dat deze betekenis niet klopt. Maar wat betekent het dan wel? Met computational thinking wordt het volgende bedoeld: ‘’Een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk wordt om het door middel van computertechnologie op te lossen.’’

Problemen oplossen met Computational Thinking

Je kunt niet zomaar elk willekeurig probleem op laten lossen door een computer. Hiervoor moet je een aantal stappen doorlopen, waardoor het mogelijk wordt voor de computer om tot oplossingen te komen. Het is belangrijk dat ‘problemen’ in kleine stukjes worden opgedeeld. Al deze kleine stukjes worden dan één voor één opgelost. Het is erg belangrijk om patronen te herkennen. Dit maakt het proces efficiënter en gemakkelijker.

Het gaat erom, dat er niet van één oplossing wordt uitgegaan maar dat er meerdere oplossingen worden bedacht door algoritmisch denken. Daarna moeten deze oplossingen algemeen worden gemaakt door ze op meerdere gelijke problemen toe te passen. Het voordeel van het gebruik van een computer, is dat door middel van een grote rekenkracht en het snelle verwerken van enorme hoeveelheden informatie, een probleem veel sneller kan worden opgelost.

Meer informatie?

Vraag het één van onze experts.

Team Digiwijzer

Computational Thinking in alle soorten onderwijs

Computational Thinking in primair onderwijs

Computational Thinking
in primair onderwijs

In het primair onderwijs focussen we ons op de basis. Hierbij gaat het om leren hoe een computer denkt, samen patronen leren herkennen en meer.

Computational Thinking in speciaal onderwijs

Computational Thinking
in speciaal onderwijs

Voor het speciaal onderwijs hebben we lessen die visueler en praktischer zijn. Ons uitgangspunt is om bijna alles te leren door het toe te passen. 

Computational Thinking in voortgezet onderwijs

Computational Thinking
in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs gaan we uiteraard een stap verder. We leren programmeren, gaan dieper in op algoritmes, gaan dingen ontwikkelen en meer.

Computational Thinking digitale geletterdheid

Veelgestelde vragen

Vandaag de dag zien we eigenlijk een constante toename aan het automatiseren van processen. Van kleine handelingen tot complete bedrijfsprocessen, computers nemen steeds meer de werkzaamheden over. Met Computational Thinking leren we hoe computers werken, hoe we denken in oplossingen en hoe we die kennis kunnen combineren. We kunnen hierdoor makkelijker processen begrijpen en bedenken.

  • Ontleding. De eerste stap in Computational Thinking is decompositie.
  • Patroonherkenning. Het tweede onderdeel is patroonherkenning.
  • Abstractie. Het derde is relevante informatie uit elk ontleed probleem halen.
  • Algoritmisch denken. Tot slot in volgorde en stappen leren. 

Kort samengevat gaat het om het denken als computer en het oplossen van problemen. De onderdelen zijn bijvoorbeeld: programmeren, het maken van algoritmes, instructies schrijven voor een computer, in stappen leren denken, volgordes bepalen en meer.

Aan de slag met Computational Thinking