Verhoog de ouderbetrokkenheid met een ouderavond mediawijsheid

Voor digitaal vaardigde leerkrachten is het geven van lessen over digitale geletterdheid vooral leuk en niet erg ingewikkeld. Wij vinden het daarom belangrijk dat leerkrachten over voldoende digitale kennis beschikken. Tijdens een interactieve training bespreken we onderwerpen als (cyber)pesten, Omegle, online bedreiging, WhatsApp-groepen en nog veel meer.

mediawijzer docent mediawijsheid

Waar is behoefte aan bij jullie op school? 

Kies een ouderavond. Allemaal op maat en mogelijk op locatie.

Verantwoord gamen

Cyberpesten

Digitale Geletterdheid

Mediawijsheid

Ouderavond mediawijsheid

De verbinding tussen kind, ouder en leerkracht staat bij ons centraal. We vinden het daarom belangrijk om ook de ouders bij het proces te betrekken. Tijdens onze ouderavond gaan we met elkaar in gesprek over thema’s als ouderbetrokkenheid, privacy, voordelen en gevaren van social media, online platforms en nog veel meer.