Lessen in burgerschap als basis voor iedere leerling

Hoe word je een goede burger? En hoe kan je je staande houden in de maatschappij? Een belangrijke voorbereiding op een zelfstandig en bewust leven. In dit thema staan leren omgaan met elkaar en uitdagingen uit de maatschappij centraal.

Als bewuste, betrokken en goede burger kunnen functioneren in de maatschappij. Vaak wordt er verwacht dat je automatisch leert wat burgerschap inhoud en hoe het werkt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom komen in dit thema verschillende onderwerpen aan bod. Een goede voorbereiding is namelijk letterlijk het halve werk.

De nieuwe complimenten app SLAY laat leerlingen elkaar complimenten geven

Onderwerpen in het thema burgerschap

Seksualiteit

Respect voor elkaar

Diversiteit en democratie

Globalisering

Mentale gezondheid

Criminaliteit

Het verkeer

Het milieu

Burgerschap als voorbereiding op de maatschappij

In de lessen burgerschap behandelen we verschillende thema’s om kinderen goed voor te bereiden op een leven binnen de maatschappij. Hoe ga je met elkaar om? Hoe zorg je voor (jouw eigen) veiligheid? En wat is goed of slecht? Onderwerpen als diversiteit en democratie, seksualiteit, mentale gezondheid, criminaliteit en het verkeer komen voorbij en worden bespreekbaar. Zo leer je niet alleen veel over jezelf, maar ook over andere mensen. Als de leerling alle niveaus van burgerschap heeft afgerond, is er een goede fundering gelegd om zich te ontwikkelen tot goede burger.

Leerlingen leren over verschillen en overeenkomsten tussen (groepen) mensen en krijgen handvatten mee om met verschillende uitdagingen binnen de maatschappij om te kunnen gaan.

Waar sommige leerlingen op de middelbare school pas met bepaalde thema’s en situaties te maken krijgen, bereiden wij ze hier nu alvast op voor. Dan weten de leerlingen hoe ze met nieuwe situaties om moeten gaan en hoe ze moeten handelen.