Subsidie onderwijs voor verbetering basisvaardigheden 2024

Een nieuwe subsidieronde basisvaardigheden in het onderwijs komt eraan. Daarmee maken scholen kans op financieringsmogelijkheden om de basisvaardigheden van leerlingen, docenten en ouders te kunnen verbeteren. Ook digitale geletterdheid is een nodige basisvaardigheid. Digiwijzer ondersteunt scholen in het implementeren en waarborgen van digitale geletterdheid op scholen.

Taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid: belangrijke basisvaardigheden die nodig zijn voor de toekomst

Basisvaardigheden verbeteren is voor veel scholen een pittige taak. Een nieuwe subsidieronde biedt mogelijkheden om de benodigde verbetering van basisvaardigheden ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit geldt voor de gebieden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid biedt scholen met deze subsidie de kans om tot €500 per leerling te kunnen inzetten. Maar waarom is de verbetering van basisvaardigheden noodzakelijk? En wat is er nodig voor jouw school om de basisvaardigheden te verbeteren?

Basisvaardigheden verbeteren in het onderwijs

Dat een verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid nodig is blijkt volgens de Inspectie van het Onderwijs uit verschillende onderzoeken.

De overheid zet daarom hard in op het verbeteren van de basisvaardigheden in het onderwijs. Taal en rekenen/wiskunde vormen daarbij de hoofdfocus. De basisvaardigheden van Burgerschap en Digitale Geletterdheid moeten worden verbeterd waar nodig. Met dit streven kunnen we leerlingen de vaardigheden aanleren die nodig zijn om te kunnen leven binnen de samenleving. De subsidie in 2024 maakt deel uit van dit plan, om scholen te ondersteunen. Het doel van de overheid met het Masterplan is daarbij om de basisvaardigheden op orde te hebben in schooljaar 2027/2028.

Subsidie basisvaardigheden voor elke school?

In de Aanbiedingsnota Subsidieregelingen Verbetering Basisvaardigheden 2024 worden belangrijke aspecten verder toegelicht. Scholen kunnen zich aanmelden tussen 2 april en 19 april om kans te maken op de subsidie. Daarover wordt op 15 maart naar scholen gecommuniceerd. Halverwege juli (16 juli voor alsnog) horen scholen vervolgens of de aanvraag is goedgekeurd.

Maar scholen die eerder subsidie in 2022 of 2023 voor ditzelfde doel hebben ontvangen zijn logischerwijs uitgesloten. Zo wordt er geprobeerd zoveel mogelijk scholen hierin te kunnen voorzien. Voor prioriteitsscholen (aangemerkt als zeer zwak of onvoldoende door de Inspectie) gelden andere maatregelen. Onderwijscoördinatoren van het Ministerie helpen deze scholen individueel en op basis van een subsidieverplichting.

Advies en hulp bij subsidie basisvaardigheden

Hartstikke leuk die subsidie, maar hoe pak je als school de verbetering precies aan? En wat is er nodig voor jouw leerlingen? Een concreet plan en visie is nodig om de basisvaardigheden ook daadwerkelijk te verbeteren. Alleen dan zorg je ervoor dat de basisvaardigheden op de lange termijn kunnen worden verbeterd. Scholen moeten keuzes dan ook kunnen rechtvaardigen en onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek.

Wij ondersteunen verschillende scholen bij het implementeren en waarborgen van Digitale Geletterdheid met een plan op maat. Daarbij kijken we naar wat er nodig is, bouwen we voort op wetenschappelijk onderzoek en voeren we zelf praktijkonderzoek uit. We zetten samen de volgende stappen die nodig zijn!

Advies of hulp nodig? Ons team ondersteunt jullie school hierin vrijblijvend.

Neem gerust hier contact met ons op.