18+ Games zeer populair onder minderjarigen

18+ games zijn populair onder jonge kinderen

De populariteit van 18+ games onder minderjarigen neemt alleen maar toe. Dat merken wij ook in veel klassen. Leerlingen van soms nog geen 9 jaar oud vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoewel sommigen beweren dat het spelen van deze games onschuldig amusement is, zijn ze echt niet geschikt voor jonge leeftijden.

Leeftijdsclassificaties games

De leeftijdsclassificaties van games zijn gebaseerd op de inhoud en thema’s die mogelijk niet geschikt zijn voor minderjarigen. Daarvoor wordt het PEGI systeem gebruikt. Dit systeem waarschuwt voor de inhoud en over de geschiktheid van games voor leeftijdsgroepen.

18+ games bevatten vaak expliciet geweld, intense scènes en volwassen thema’s zoals seksualiteit, drugsgebruik en grof taalgebruik. Kinderen kunnen hierdoor worden blootgesteld aan inhoud die ze nog niet goed kunnen begrijpen of verwerken, wat kan leiden tot verwarring, angst of agressief gedrag. Daarnaast zijn 18+ games ontworpen voor volwassenen en sluiten deze niet aan bij het ontwikkelingsniveau van jongere spelers.

Risico’s van 18+ games voor de ontwikkeling van kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan gewelddadige en expliciete inhoud in 18+ games het gedrag van minderjarigen kan beïnvloeden. Kinderen zijn nog volop bezig met hun emotionele, sociale en psychologische ontwikkeling. Daarnaast kunnen zij fantasie en werkelijkheid nog niet goed genoeg scheiden. Maar bovenal moeten kinderen nog leren wat ‘normaal’ is.

Spelen minderjarigen toch vaak 18+ games? Dan kan dat grote gevolgen hebben. Het regelmatig worden blootgesteld aan geweld en volwassen thema’s kan bijvoorbeeld leiden tot een verstoorde normen & waarden, gedragsveranderingen, agressie en problemen met impulscontrole.

Gewelddadigheid in games

Een zorgwekkend gevolg van het spelen van gewelddadige games op jonge leeftijd is de mogelijke desensitisatie voor geweld. Oftewel, een soort ongevoeligheid. Minderjarigen die constant worden blootgesteld aan virtueel geweld, kunnen gevoelloos worden voor de ernstige gevolgen van geweld in de echte wereld. Dit kan leiden tot een gebrek aan empathie, verminderde gevoeligheid voor geweldsslachtoffers en een vertroebeld begrip van wat acceptabel gedrag is.

Zo leren jonge kinderen door games als GTA en Call of Duty dat geweld gebruiken simpelweg ‘normaal’ is en zelfs moet. Games zijn soms levensecht, het verschil tussen de werkelijkheid en fantasiewereld is miniem. Daardoor is het begrip van de gamewereld als aparte wereld anders. Kinderen kunnen simpelweg niet goed genoeg begrijpen dat bepaalde dingen in de gamewereld, niet geaccepteerd worden binnen de werkelijke wereld of ze schrikken er niet meer van.

Sociaal gedrag door virtuele gamewereld

Naast een ongevoeligheid voor geweld zien we regelmatig iets anders door het gamen. Het regelmatig spelen van 18+ games kan leiden tot sociale isolatie of sociale gevaren bij kinderen. In plaats van te spelen met vriendjes en vriendinnetjes, buitenspelen, sociale interacties en het opbouwen van gezonde relaties, kunnen ze zich terugtrekken in de virtuele wereld. Dit kan leiden tot een gebrek aan sociale contact en vaardigheden, problemen met het vormen van echte vriendschappen en een gevoel van vervreemding van de echte wereld.

Aan de andere kant kan het leiden tot juist veel online sociaal contact, met onbekenden. Daarnaast leidt het sociale aspect van gamen vaak tot een bepaald taalgebruik. In veel 18+ games wordt er bijvoorbeeld gescholden. Kinderen kopiëren dit gedrag en leren dat het normaal is.

De rol van ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor dat wat hun kinderen doen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De verleiding tot het spelen van 18+ games is groot. En mogen ze het thuis niet? Dan spelen ze het wellicht bij een vriendje of vriendinnetje.

Om de risico’s te voorkomen, is het essentieel dat ouders, verzorgers en opvoeders toezicht houden op de games die jongeren spelen en zich bewust zijn van de inhoud en leeftijdsclassificaties. Maak het bespreekbaar en stel hier regels voor op, ook buiten de deur. Wanneer je kinderen betrekt bij het maken van de regels, is dat vaak een stuk effectiever.

Lessen over gamen

In onze lessen over gamen bespreken we onder andere de leeftijdsclassificaties, nadelen van gamen en wat een gameverslaving precies inhoudt. Maar daarnaast bespreken we ook de voordelen, want dat heeft gamen ook zeker! Meer weten over onze les over gamen? Neem contact op!