WhatsApp groepsgesprekken op school 

Iemand die aan het typen is op een telefoon.

WhatsApp is geen officieel communicatiemiddel tussen school en ouders. Toch zien we in de praktijk dat verschillende scholen hier nog wel mee werken. Een groepsapp zorgt ervoor dat er snel contact kan worden gemaakt, dat foto’s makkelijk gedeeld kunnen worden en dat zaken razendsnel rond kunnen gaan. Deze voordelen zijn echter tegelijkertijd ook de nadelen. Gaan social media en onderwijs wel goed samen? Akkefietjes binnen groepsapps onder leerlingen en ouders speelt namelijk op veel basisscholen.  

Nadelen groepsapps op school 

WhatsApp wordt door 2 miljard mensen in meer dan 180 landen gebruikt. In Nederland is het de meest gebruikte social media app. Veel communicatie gaat via WhatsApp. Denk bijvoorbeeld aan contact met vrienden, familie en… school? Wij horen dat WhatsApp op veel scholen wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen school en het thuisfront. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klassen-app van de ouders waar ook de juf of meester in zit. Let op: er is minimumleeftijd voor het gebruiken van WhatsApp.

Hoewel dit voordelen kent, zitten er ook nadelen aan vast. Zo komt het regelmatig voor dat er in de groepsapp meningsverschillen (of andere akkefietjes) tussen ouders of kinderen ontstaan. Maar denk ook aan vervelende opmerkingen, roddels of beklaag doen op elkaar. Door de aanwezigheid van de juf of meester in de groepsapp wordt het al snel een zaak voor school. Dit terwijl het vaak buiten schooltijden in privésferen gebeurt.  

Whatsapp in schoolcontext: wat is verstandig en wat is minder verstandig?  

Verstandig 

  • Een alternatief voor een groepsapp met ouders. Er zijn verschillende platformen die een alternatief bieden voor de WhatsApp-groep met ouders. Door de inrichting van deze platformen, wordt de kans op uitgebreide meningsverschillen beperkt. Bekijk bijvoorbeeld Parentcom.
  • Duidelijke regels en afspraken over de communicatie vanuit school. Denk naast de omgangsvorm tussen ouder en docent, ook aan wanneer en waar er contact kan worden opgenomen over bepaalde zaken.  

Minder verstandig  

  • Een groepsapp met de ouders en/of leerlingen. De ervaring leert dat groepen op WhatsApp waarbij de juf/meester/het bestuur betrokken is, kunnen zorgen voor problemen waarvan wordt verwacht dat de school het oplost. Ons advies: als docent niet deelnemen aan deze groepsapps! Zo houd je werk en privé gescheiden en draag je geen verantwoordelijkheid. Het is goed om te weten dat bij kinderen tot 18 jaar, de ouders eindverantwoordelijk zijn voor het online gedrag van een kind. Hoe WhatsApp dus buiten school om geregeld wordt (onderling, zonder betrokkenheid van school of haar medewerkers), is aan de ouders van de leerlingen. Hiervoor is de school dan ook niet verantwoordelijk.  

Beleid en protocol 

Zoals al eerder benoemd, zijn regels over de communicatie tussen ouder, leerling en school van belang. Social media en digitale communicatie spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Om deze reden raden wij aan om afspraken over bijvoorbeeld de groepen op WhatsApp, vast te laten leggen in het beleid of een protocol van de school. Op deze manier staan alle verwachtingen en regels op een rij voor docenten, ouders en leerlingen. Lees hier hoe wij daarbij kunnen helpen.  

Daarnaast delen we in onze lessen praktische tips en tricks voor als er vervelende situaties in WhatsApp groepsapps plaatsvinden.