Lentekriebels: maak seksualiteit bespreekbaar in de klas

Lentekriebels: lessen seksualiteit voor primair en voortgezet onderwijs

Lessen seksualiteit

De Week van de Lentekriebels komt er weer aan en vraagt speciaal aandacht voor het thema Seksualiteit. Kinderen en jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met onderwerpen zoals seks en relaties. Het is belangrijk om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken en kinderen hier een goede educatie in te bieden. Dit thema is natuurlijk veel breder dan alleen ‘voortplanting’ en ‘risicobeperking’. Wat is ‘seksualiteit’ eigenlijk? En hoe praten we hier eigenlijk (niet) over? Dit jaar vindt de Week van de Lentekriebels plaats op 20 t/m 24 maart met het thema โ€˜Wat vind je fijn?โ€™.

De week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse themaweek voor basisscholen. Daarin wordt een week lang (extra) aandacht besteedt aan seksualiteit, weerbaarheid en relaties. Het initiatief van seksuelevorming.nl is bedoeld deze onderwerpen op scholen bespreekbaar te maken. Door de jaarlijks wisselende themaโ€™s blijven de lessen actueel en is seksuele voorlichting makkelijk op te nemen in het structurele lesaanbod. Dit jaar vind de Week van de Lentekriebels plaats van 20 tot 24 maart. Daarbij is het thema โ€˜wat vind ik fijn?โ€™ Binnen dit thema staan de onderwerpen leren over je lijf, wat vind je fijn en een positief zelfbeeld centraal.

Lessen seksualiteit voor groep 7 en groep 8

Digiwijzer heeft een speciaal lespakket ontwikkeld rondom het onderwerp seksualiteit voor de basisschool. Dit valt onder het thema Burgerschap. In deze lessen kunnen leerkrachten en leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag met acht verschillende, interactieve lessen rondom seksualiteit. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteedt aan: lichamelijke veranderingen tijdens de pubertijd, op zoek gaan naar jezelf, geslacht versus gender, relaties, grenzen & wensen, plezier, cultuur en media, en het praten over seksualiteit. Educatie in seks(ualiteit) gaat in deze lessen verder dan de ouderwetse seksuele vorming gericht op enkel voortplanting en risicoโ€™s.

Ook het onderwerp van het thema van dit jaar zit door de lessen heen verweven. Zo is er aandacht voor persoonlijke & lichamelijke ontwikkeling, het leren kennen van grenzen en wensen, en het vormen van een positief zelfbeeld. In de lessen wordt seksualiteit in de breedste zin van het woord behandeld.

Voorlichting seksualiteit

Naast het primaire onderwijs zijn er ook lessen voor het voortgezet onderwijs mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een algehele interactieve voorlichting ‘Seks(ualiteit)’. We gaan met leerlingen, docenten en/of ouders in gesprek, brengen ze kennis bij, vergroten weerbaarheid, en maken ze bewuster van alle belangrijke deelonderwerpen. Daarmee prikkelen we deelnemers niet alleen om na te denken over zichzelf, maar ook over de sociale groep en maatschappij.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of klas? Neem contact met ons op.