Update inhoudslijnen digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Digiwijzer past leerlijn aan na update van SLO aanbodsdoelen

In 2018 heeft SLO voor digitale geletterdheid inhoud bepaald in de vorm van aanbodsdoelen. SLO meldt nu dat er een update is gemaakt van de inhoudslijnen digitale geletterdheid. Wat is er veranderd en waarom zijn deze wijzigingen gemaakt? 

SLO (het landelijke expertisecentrum voor het curriculum) stelt dat het gaat om een aanpassing in de aanbodsdoelen. Deze zijn duidelijker geformuleerd. Daarnaast vervallen sommige aanbodsdoelen en worden andere samengevoegd. Ook zijn er enkele nieuwe doelen toegevoegd voor onderwerpen die nog niet of onvoldoende waren opgenomen. De thema’s ‘ICT-basisvaardigheden’ en ‘Informatievaardigheden’ hebben door deze veranderingen ook een nieuwe naam gekregen. Vanaf nu zijn dit ‘Praktische ICT-vaardigheden’ en ‘Digitale Informatievaardigheden’. Het doel van deze wijzigingen is om iedereen die digitale geletterdheid een plek wil geven in het onderwijs curriculum nog beter te ondersteunen en om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op digitale ontwikkelingen.

Uiteraard gaan wij hierin mee en besteden wij aandacht aan deze wijzigingen. Onze leerlijn is op deze inhoud gebaseerd en om die reden zullen wij binnen onze leeromgeving ook de nodige wijzigingen doorvoeren. Daarmee blijft Digiwijzer altijd up to date!

Digiwijzer ook op uw school inzetten voor digitale geletterdheid? Neem contact met ons op!