Leerlingen strooien met complimenten via SLAY

De nieuwe complimenten app SLAY laat leerlingen elkaar complimenten geven

Nieuwe social media apps worden continue ontwikkelt. Eén van deze nieuwe apps is SLAY. Via deze app kunnen leerlingen elkaar anoniem complimentjes geven. De app is sinds kort ook beschikbaar in Nederland. Maar wat is SLAY en wat zijn de voor-en nadelen?

SLAY: wat is dat?

Deze app is sinds oktober 2022 beschikbaar om te downloaden. Het is een social media app waarbij leerlingen elkaar anoniem complimentjes kunnen geven. Het doel daarvan is een positieve en liefdevolle sfeer, waarbij het draait om de goede punten van anderen te belichten. Het zou volgens de makers een tegenhanger zijn voor alle narigheid op sociale media, zoals cyberpesten.

De naam SLAY komt uit de Engelse taal. Volgens de makers heeft het daar ook wel de betekenis: ‘Wanneer iemand er zelfverzekerd uitziet, zich zelfverzekerd gedraagt of iets spectaculairs volbrengt.’ Hiermee willen zij positieve eigenschappen benadrukken en iedereen de kans geven zich speciaal te voelen.

SLAY: hoe werkt het precies?

De werking van de app is simpel. Je kunt een account aanmaken en vervolgens vrienden toevoegen. Gebruikers kunnen daarvoor andere gebruikers zoeken, maar ook een school selecteren. Met die laatste optie kunnen gebruikers makkelijk medeleerlingen toevoegen. Volwassenen kunnen geen scholen selecteren.

In de app krijg je per groep verschillende polls te zien. In zo’n poll staan vervolgens steeds vier namen van personen uit een groep bij een vraag. Een gebruiker kiest voor elke vraag één van de namen, namelijk de ‘best passende persoon’. Dit vormt het compliment. De persoon die wordt uitgekozen krijgt het compliment daarna anoniem in zijn of haar inbox. De uitgekozen persoon krijgt alleen de groep en het geslacht van de andere gebruiker te zien, maar niet van wie het compliment precies komt. Daarmee wordt het geven van complimenten gestimuleerd, omdat het iets minder direct is.

Wat zijn de voordelen van SLAY?

Voor deze app zijn er een aantal grote voordelen:

  • SLAY is alleen te gebruiken in groepen van bevriende gebruikers. De makers benadrukken dat het de bedoeling is om alleen mensen toe te voegen die je in het echt kent. Dit is een groot voordeel, omdat er minder makkelijk contact tussen vreemden gemaakt kan worden.
  • Het is voor volwassenen niet toegestaan om aan te sluiten bij een school. Dit zorgt ervoor dat volwassenen niet bij een groep met leerlingen kunnen aansluiten.
  • De kans op vervelend en ongewenst gedrag op het platform is kleiner, omdat gebruikers elkaar geen privéberichten kunnen sturen. Daardoor is de kans op pesten via de app bovendien kleiner.
  • Verder kun je via SLAY enkel polls beantwoorden. Er zijn geen foto’s, video’s of andere posts die elke gebruiker deelt.
  • De makers benadrukken dat gebruikersgegevens niet worden doorverkocht en er geen sprake is van ’tracking’.
  • SLAY bewaart de locatie van haar gebruikers niet om anonimiteit te bewaren. Bij het downloaden van de app wordt gevraagd om een woonplaats, om zo de dichtstbijzijnde scholen op te zoeken waarbij leerlingen zich kunnen aansluiten. Daarna vraagt de app herhaaldelijk om de toegang tot locatie voor de app uit te schakelen.

Met deze voordelen lijkt SLAY positief online gedrag te stimuleren en gegevens te beschermen.

Wat zijn de nadelen van SLAY?

Naast voordelen zijn er ook enkele nadelen.

  • Er zou sprake kunnen zijn van sociale uitsluiting in groepen. Minder populaire leerlingen kunnen bijvoorbeeld niet als antwoord worden gekozen in een poll. Daardoor zouden ze zich buitengesloten kunnen voelen. Hiermee bestaat het gevaar dat het verschil tussen populaire en minder populaire leerlingen juist extra benadrukt wordt.
  • Een ander nadeel aan de app is de controle op toegang en identiteit. Wanneer je een account aanmaakt, wordt er niet gecontroleerd of je daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. Het zou daarmee in principe mogelijk zijn dat er nepaccounts kunnen worden aangemaakt.
  • SLAY controleert niet of leerlingen daadwerkelijk naar de geselecteerde school gaan. Daarmee bestaat er een kans op contact met vreemden, al is dat enkel een uitnodiging die eerst zou moeten worden geaccepteerd.

De nadelen van SLAY zijn dan voornamelijk gericht op het verifiëren van gebruikers en het voorkomen van sociale uitsluiting.

SLAY: compliment of gevaar?

Al met al lijkt SLAY een relatief goede app, in het bijzonder onder leerlingen. De focus op complimenten, bescherming van gebruikersgegevens, en mogelijkheden lijken heel positief. SLAY zou alleen meer aandacht kunnen besteden aan het voorkomen van sociale uitsluiting en verifiëren van gebruikers leeftijden. In tegenstelling tot veel andere social media platformen is SLAY specifiek gericht op een positieve sociale omgang. Al met al lijkt SLAY op dit moment een leuke, positieve app voor kinderen en jongeren.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen van onder andere (nieuwe) sociale media? Volg onze nieuwsbrief!