Nieuwe lessen seksualiteit voor groep 7&8

Lessen seksualiteit voor groep 7/8

Moderne lessen in seksuele vorming

Digiwijzer breidt de lessen uit! Er zijn nu namelijk nieuwe lessen burgerschap beschikbaar op het gebied van seksualiteit. In deze lessen kunnen leerlingen vanaf groep 7 aan de slag met verschillende onderwerpen rondom seksualiteit.

Goede seksuele vorming is belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op het volwassen worden. In deze lessen draait het niet alleen om seks & voortplanting, maar wordt seksualiteit als breed onderwerp behandeld. In elke les staat een thema centraal, zoals: pubertijd, lichamelijke veranderingen, relaties, seks & voortplanting, grenzen & wensen, media, en praten over seksualiteit. Leerlingen doen kennis op en leren de onderwerpen echt bespreekbaar te maken.

Naast het basisonderwijs zijn er ook lessen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een algehele interactieve voorlichting β€˜Seks(ualiteit)’. We gaan daarbij met leerlingen, docenten en/of ouders in gesprek, brengen ze kennis bij, vergroten weerbaarheid, en maken ze bewuster van alle belangrijke deelonderwerpen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor primair- en voortgezet onderwijs? Neem contact met ons op!