Nieuwe methode voor beroving: QR-codes scannen

Het onder dwang scannen van een QR-code en geld overmaken. Een nieuwe berovingsmethode waar de aangiftes van oplopen. Lees hier meer..

De afgelopen tijd wordt er door de politie veel gewaarschuwd over een nieuwe methode voor beroving. Namelijk het onder dwang scannen van een QR-code en geld overmaken. Dit gaat vaak gepaard met de nodige agressie.

Hoe werkt dat?

“Slachtoffers worden aangesproken en klemgezet, om vervolgens onder dwang te laten zien welke dure kleding of goederen ze bij zich hebben. Daarbij wordt geëist dat het banksaldo kenbaar wordt gemaakt. Bij voldoende saldo wordt er contact gemaakt met een zogenoemde “geldezel”. Deze stuurt naar de belagers een QR-code, waar het geld naar moet worden overgemaakt. Het slachtoffer wordt dus gedwongen om de QR-code te scannen en zijn geld over te maken.” Aldus het Politie Basisteam Wassenaar. De aangiftes over deze methode voor beroving lopen op.

Een geldezel

Een geldezel is een persoon die zijn of haar bankrekening beschikbaar stelt voor criminele activiteiten. Dat kan vrijwillig, maar zeker ook onvrijwillig. Vaak gaat dit gepaard met dwang. Kinderen zijn makkelijker beïnvloedbaar en kwetsbaar, gemakkelijke slachtoffers dus. Ze zijn gevoeliger om als zogenoemde geldezel gebruikt te worden. Het geld wordt tijdelijk overgemaakt naar een rekening, waarna de criminelen het geld weer van de rekening halen of de geldezel dit zelf laat pinnen.

Ook helpen is strafbaar

De geldezel kan in de problemen komen door de manier van handelen, zeker als diegene vrijwillig heeft geholpen. Het is strafbaar om mee te helpen aan criminele activiteiten en misdrijven, zoals het beroven door middel van QR-codes. Dit maakt het slachtoffer dus ook een verdachte. Grote kans dat diegene op de zwarte lijst komt te staan bij banken. Dan is bijvoorbeeld het openen van nieuwe rekeningen niet meer mogelijk.

Wat kun je doen als ouder?

Als ouder kun je in de gaten houden of je kind slachtoffer is van dit soort berovingen. Je kunt vaak bij het internetbankieren instellen om gewaarschuwd te worden als er boven een bepaald bedrag wordt afgeschreven. Daarbij is een jongerenrekening van belang. Mocht er zich een verdachte situatie voordoen, ga dan samen in gesprek hierover en vraag zo nodig hulp bij de politie.