Digiwijzer Nederland wint Europese aanbesteding in Digitale Geletterdheid

Digiwijzer wint Europese aanbesteding in Digitale Geletterdheid

Den Haag, 2 juli 2024 – Digiwijzer Nederland kan met trots aankondigen dat het de Europese aanbesteding heeft gewonnen van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) voor het bevorderen van digitale geletterdheid. SCOH beheert 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 21 peuterscholen. Deze scholen hebben elk een unieke identiteit en hechten veel waarde aan zowel rituelen als de achterliggende waarden.

SCOH zocht een leverancier die een waardevolle bijdrage kan leveren op het gebied van digitale geletterdheid. Tijdens deze zoektocht hadden zij de focus liggen op gedegen advies, heldere opdrachtformuleringen en een actieve betrokkenheid tijdens de uitvoering van het project. Continuïteit en herkenbaarheid van de deskundige medewerkers waren ook van groot belang voor SCOH.

Digiwijzer Nederland voldeed aan alle wensen van SCOH en bood ten opzichte van meerdere aanbieders zowel het beste plan van aanpak als de beste prijs. Dit heeft geleid tot de gunning van een langdurige overeenkomst voor een periode van zes jaar, waarin een intensieve samenwerking wordt nagestreefd. Het doel is om zowel medewerkers, ouders als leerlingen digitaal vaardig te maken.

“We zetten in op kwalitatief goed onderwijs met minder leraren en meer anders bevoegden. Deze aanpak is opgezet na het ontstaan van het lerarentekort en is toekomstgericht. We investeren in het leren anders organiseren. Ook goed werkgeverschap is essentieel, om medewerkers te boeien en binden. De aanpak van Digiwijzer sluit daar op veel manieren bij aan, we zijn erg blij met deze samenwerking.” vertelt Marlies van Dorp, Projectleider Kansrijk Organiseren (SCOH).

Roy Vathorst, oprichter van Digiwijzer Nederland, zegt: “Het feit dat SCOH deze opdracht aan ons toevertrouwt, betekent voor ons meer dan alleen een mooie opdracht. We zien het echt als erkenning voor de impact die ons team iedere dag weer met elkaar wil maken en voor de professionaliteit die we als organisatie vandaag de dag kunnen leveren. Je merkt in de praktijk een groot verschil in de werkwijze van aanbieders. Trots dat ons maatwerk al een succes bleek in de pilots en nu ook zo gewenst is voor de rest van de scholen van SCOH.”

Digiwijzer Nederland kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met SCOH en zet zich in om digitale geletterdheid op een hoog niveau te brengen en te borgen binnen alle scholen van de stichting.