Nieuwe lessen burgerschap beschikbaar

Burgerschap lessen in het onderwijs

Onze nieuwe lessen zijn toegevoegd! Naast de thema’s: Mediawijsheid, Digitale Informatievaardigheden, Computational Thinking en Praktische ICT-vaardigheden behoort nu ook Burgerschap tot het aanbod. In deze lessen komen de leerlingen in aanraking met verschillende onderwerpen binnen het thema.

Wat is burgerschap?

Het is belangrijk dat leerlingen weten wat er speelt in de wereld en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere samenleving. Burgerschap in het onderwijs betekent dan eigenlijk dat leerlingen leren hoe je een goede burger kunt zijn en wat burgerschap precies inhoudt. Ze leren bijvoorbeeld over: normen, waarden, hoe de samenleving werkt, respect voor andere culturen, tradities en mensen met verschillende achtergronden. Ook leer je hoe je kunt samenwerken, problemen kunt oplossen en kritisch kunt nadenken.

Burgerschapsonderwijs helpt leerlingen om hun eigen mening te vormen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en om op een goede manier met anderen om te gaan. Kortom, Burgerschap leert leerlingen om een betrokken en actieve burger te zijn, zodat je kunt meedoen en iets kunt betekenen in de maatschappij.

Wat is het belang van burgerschap in het onderwijs?

Door lessen in burgerschap stimuleren we leerlingen om kritische en actieve burgers te worden. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een democratische en inclusieve samenleving. Burgerschap kent daarbij verschillende doelstellingen. Het omvat bijvoorbeeld kennis en begrip van democratische waarden, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, culturele diversiteit en duurzaamheid. Leerlingen leren over respect, tolerantie, gelijkheid en positieve sociale omgang met anderen.

Lessen Burgerschap voor scholen

De onderwerpen van onze lessen Burgerschap variëren. We behandelen verschillende aspecten, waaronder: Het verkeer, Criminaliteit, Mentale gezondheid, Diversiteit & Democratie, Respectvol met elkaar omgaan en Het milieu. Daarbij leren leerlingen wat het onderwerp inhoudt, gaan zij het gesprek met elkaar aan en worden aanvullende opdrachten gebruikt. De lessen zijn geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs.

De lessen kunnen door een van onze Digicoaches of door een eigen leerkracht worden gegeven. Dat kan zowel als losse les of geïntegreerd met andere vakken. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van Burgerschap met Mediawijsheid of Digitale-Informatievaardigheden. Er zijn verschillende opties mogelijk, altijd op maat afgestemd.

Meer weten? Dat lees je hier.