Nu ook oplossingen digitale geletterdheid in speciaal onderwijs

Digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs. Mediawijsheid lessen zijn nu beschikbaar

Pioniers Digiwijzer Nederland & De Koetsveldschool lanceren mediawijsheid-leerlijn voor ZML scholen

Pijnacker, 3 juli 2023 – Lessen in digitale geletterdheid in het speciaal onderwijs schieten tekort ten opzichte van het reguliere onderwijs. Digiwijzer en De Koetsveldschool deden onderzoek met het doel hier verandering in te brengen. Het resultaat is een speciale leerlijn in digitale geletterdheid gefocust op speciaal onderwijs, die vanaf schooljaar 23-24 beschikbaar is.

Noodzaak lessen in Digitale geletterdheid voor speciaal onderwijs

Digitale geletterdheid is binnen de huidige maatschappij noodzakelijk.Kinderen groeien ermee op en moeten er mee leren omgaan. SLO presenteert het daarom als verplicht onderdeel van het kerncurriculum, naast rekenen, Nederlands, Engels, en burgerschap. 

Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak nog kwetsbaarder dan leerlingen in regulier onderwijs. Het begrip van- en de omgang met de digitale wereld is net even anders dan bij andere leerlingen. Zaken als privacy, online contact en interpretatie zijn bijvoorbeeld aspecten die gevoeliger kunnen liggen. Verleidingen zijn bovendien vaak nΓ³g verleidelijker. Zo toont onderzoek aan dat leerlingen binnen het speciaal onderwijs vaker slachtoffer zijn van cyberpesten, manipulaties en online seksueel misbruik. Het is om deze redenen de hoogste tijd dat ook deze leerlingen worden onderwezen en ondersteund.

Onderzoek mediawijsheid voor speciaal onderwijs

Binnen het onderzoek van Digiwijzer in samenwerking met De Koetsveldschool zijn ruim 100 scholieren en leerkrachten uit het speciaal onderwijs ondervraagd. Daarnaast werden observaties, interviews en testlessen ingezet. Uit de resultaten zijn de speciale behoeften, eisen en wensen van deze leerlingen in kaart gebracht. Op basis hiervan is vervolgens onderzoek gedaan naar de bestaande Digiwijzer leerlijn en hoe deze kon worden aangepast op speciaal onderwijs.  

Inclusief en divers lessenpakket voor ZML scholen

Het onderzoeksteam past de Digiwijzer leerlijn nu aan op basis van de onderzoeksresultaten. Daarbij worden mogelijke niveauverschillen tussen leerlingen in een klas en tussen leerjaren meegewogen. Met deze speciale leerlijn realiseren De Koetsveldschool en Digiwijzer meer inclusie en kansengelijkheid binnen het onderwijs. Meer (kwetsbare) leerlingen kunnen door de speciale leerlijn namelijk lessen in mediawijsheid volgen. De speciale lessen zijn verdeeld over 5 niveaus met specifieke aandacht voor online risico’s en gedrag. De leerlijn Digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs is geschikt voor cluster 2, 3 en 4 leerlingen vanaf SO ZML niveau 4 tot en met VSO ZML niveau 16. 

Meer weten? Dat vind je hier.