Vaardigheden Digitale Geletterdheid bij leerlingen gaan achteruit

vaardigheden

De vaardigheden binnen digitale geletterdheid van leerlingen gaan achteruit. De zorgen gaan vooral om de achterstand van leerlingen. Het is belangrijk dat de achterstand wordt ingehaald, zodat zij zich goed kunnen bewegen in de samenleving. Hoewel de ICT-basisvaardigheden nodig zijn tijdens de coronatijd, zijn deze nog niet voldoende. De niveaus van de leerlingen zijn namelijk ongelijk. Dit blijkt uit het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid van Kennisnet en SLO.

Ongelijke vaardigheden

Met de ICT-vaardigheden kun je de werking en bediening van een computer begrijpen. De technologie kan jouw digitale geletterdheid ondersteunen met de dingen die je doet. Daarnaast hebben leerlingen de digitale omgangsvormen nog niet genoeg onder controle.

Voor de leerlingen werd het thuis werken tijdens de lockdown extra moeilijk. Ze misten namelijk fysieke lessen en ze hadden veel problemen bij het uitvoeren van online opdrachten doordat zij de ICT-basisvaardigheden niet onder controle hadden. Het gevolg hiervan was een flinke leerachterstand en een grote ongelijkheid tussen de niveaus van de leerlingen. Deze gevolgen werden nog groter bij leerlingen niet beschikten over een device.

Achterstanden

Om de achterstanden tegen te gaan is contact en kennis over mediawijsheid van belang. Docenten en leerlingen moeten duidelijke afspraken maken. Uit het onderzoek bleek dat de meeste leerlingen de kennis en vaardigheden misten over sociaal contact maken, online veiligheid, online privacy en nepnieuws. Daardoor zijn ze heel vatbaar voor nepnieuws over bepaalde onderwerpen. Ze zullen sneller een bron als betrouwbaar zien.

Vaardigheden online les

Het thuis les volgen viel wel in de smaak bij de leerlingen. Ze waren tevreden dat hun school ondanks de lockdown alsnog digitaal beschikbaar was. Bovendien hebben docenten hun digitale vaardigheden goed kunnen ontwikkelen in de tijd van online lessen. ย Hierdoor is het vertrouwen bij docenten over de vaardigheden van leerlingen gegroeid. Als docent is het belangrijk om in te zien dat digitale geletterdheid binnen het onderwijs nodig is en zal blijven. Om het niveau hoog te houden onder leerlingen zal het onderwijs extra aandacht moeten besteden aan de 21e -eeuwse vaardigheden.

Kijk voor meer informatie over de leerlijn Digitale Geletterdheid op onze site. Bij vragen kun je gerust contact met ons opnemen.