Voorkom online shaming onder leerlingen

online shaming pesten social media

Online shaming is gemakkelijker dan ooit. Dit heeft alles te maken met de opkomst van social media. Sindsdien is het verspreiden van foto’s en video’s steeds makkelijker geworden. Om online shaming aan te pakken, wordt er steeds meer aandacht aan besteedt. 

Maar wat is online shaming eigenlijk? Online shaming is een vorm van public shaming waarbij mensen online worden gepest, voornamelijk via social media. Vaak maakt dit veel indruk op de slachtoffers en ze hebben hier vaak nog lang last van. Soms hebben ze hier zelfs professionele hulp voor nodig. Het is dan ook begrijpelijk dat ouders, scholen en instanties de veranderende onlinewereld proberen bij te houden. Zij willen weten wat er speelt bij de jeugd en hoe ze hierop in kunnen spelen. 

Wat vooral belangrijk is, is dat je bepaalde onderwerpen bespreekbaar maakt. Denk bijvoorbeeld aan sexting. Een gevoelig onderwerp, maar toch is het belangrijk om de risico’s goed te bespreken. Geef aan dat doorsturen echt niet normaal is en dat je anderen, en jezelf, heel erg in de problemen kan brengen. Als je zo een foto of video ontvangt, houdt dit dan voor jezelf. Daarbij komt ook nog eens dat het strafbaar is als je seksueel getinte foto’s doorstuurt. 

Hoe kan je slachtoffers in je klas helpen?

Een groot onderdeel van online shaming is shame sexting. Shame sexting ontstaat wanneer jij een foto naar iemand stuurt en deze foto wordt doorgestuurd om jou te kwetsen. Het is in dit soort situaties belangrijk om hier met een volwassen vertrouwenspersoon over te praten, bij voorkeur natuurlijk met ouders. De steun van ouders is erg belangrijk bij shame sexting. Ieder slachtoffer kan de hulp van ouders goed gebruiken, ongeacht de leeftijd, achtergrond of godsdienst. Helaas is dit niet bij iedereen het geval en dit maakt het nog erger voor het slachtoffer. 

De laatste tijd worden ouders steeds vaker ingelicht over dit probleem. Zo is KIS hiermee bezig en hebben zij een pakket bedacht om ouders te steunen in zo’n situatie. Veel ouders met een migratieachtergrond worden hierbij geholpen, omdat het voor hen vaak moeilijker is om dit te bespreken. KIS probeert de schaamte weg te nemen bij ouders en ervoor te zorgen dat zij hun kinderen steunen. 

De conclusie is duidelijk. Het is belangrijk om deze onderwerpen op de juiste manier te bespreken. Om leerlingen te helpen, moet er meer voorlichting komen. Geef meer uitleg over de positieve en negatieve kanten van (social) media. Dit kan de leraar zelf doen of gedaan worden door externe partijen.

Bent u op zoek naar zo’n externe partij? Neem dan gerust contact op.