Wie leert onze jeugd over digitale geletterdheid? 

Docent met laptop is omringd door leerlingen

Docenten worden opgeleid om les te geven. Zo leren ze de basiskennis van bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Maar van veel docenten die al jaren werken in het onderwijs, wordt nu ook verwacht dat zij les gaan geven over digitale geletterdheid. Hebben zij wel genoeg kennis? En waar zijn de ouders in dit verhaal?  

De conceptkerndoelen van SLO 

Voor het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, de SLO, is het duidelijk. Scholen moeten digitale geletterdheid in hun lespakket opnemen. Het valt zelfs, naast taal en rekenen, onder de basisvaardigheden voor leerlingen.  

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de kerndoelen voor digitale geletterdheid. Recent zijn er conceptkerndoelen naar buiten gebracht. Deze zijn onderverdeeld in drie domeinen: ‘Praktische kennis & vaardigheden’, ‘Ontwerpen en maken’ en tot slot ‘Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving’.

Omdat deze nog in ontwikkeling zijn, zijn ze dus nog niet wettelijk verplicht voor scholen. Toch komt er een moment dat leraren les moeten gaan geven over social media, kunstmatige intelligentie en online veiligheid. De vraag is of zij hier wel genoeg vanaf weten om dat te doen.  

Digitale geletterdheid: wie is geschikt? 

In dit stuk lees je wat ouders en leraren van zichzelf én elkaar vinden. Het onderzoek werd gedaan onder 22.000 leden van het Opiniepanel. Hieruit blijkt dat 4 op de 10 leden vindt dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om hun kind te leren over AI. Toch denkt 92% van de docenten dat ouders onvoldoende in staat zijn hun kinderen te leren omgaan met kunstmatige intelligentie. Bijna 60% van de ouders is het daarmee eens.  

Maar dat betekent niet gelijk dat deze ouders meer vertrouwen hebben in het onderwijs: 76% denkt dat leraren niet in staat zijn om leerlingen iets te leren over AI. Ook de leerkrachten twijfelen aan zichzelf: 69% zegt dat ze het niet eens zouden herkennen als leerlingen er gebruik van zouden maken, bijvoorbeeld om teksten te schrijven. “Laat staan dat ik ze daar dan les over kan geven.” 

Ernstige twijfels vanuit beide partijen dus. Hoe lossen we dit op?  

De oplossing: gedeelde verantwoordelijkheid  

Samenwerken dus. Digitale geletterdheid is niet enkel de verantwoordelijkheid van school, maar ouders hoeven het ook niet helemaal alleen te doen. Beiden dragen verantwoordelijk en kunnen op hun eigen manier helpen.  

Zo bieden wij interactieve ouderavonden aan waarin we ouders niet alleen leren waar de jeugd online mee bezig is, maar ook hoe ze digitale opvoeding het beste kunnen aanpakken. Daarnaast hebben we voor leerkrachten acht e-learnings waarin we ze meenemen in de wereld van digitale geletterdheid. Zo brengen we ze op de hoogte van actuele onderwerpen.

Werkdruk van docenten 

We zijn met ruim 100 leerkrachten in gesprek gegaan. Het curriculum zit overvol, de werkdruk is hoog, er zijn veel verwachtingen van school en er is te weinig tijd om het allemaal te realiseren. Vooral digitale geletterdheid – met name op de hoogte blijven van de ontwikkelingen – is een uitdaging. Ons team wil geen extra druk leggen op de docenten, we willen juist een oplossing bieden! Daarom zijn onze e-learnings digitale geletterdheid voor leerkrachten speciaal ontwikkeld om op ieder gewenst moment gevolgd te kunnen worden. Geen ellenlange video’s, maar snelle trainingen met (noodzakelijke) inhoudelijke informatie en praktische tips.