Digitale geletterdheid zonder device, is dat mogelijk?

offline digitale geletterdheidoffline digitale geletterdheid

Je zou misschien denken dat de lessen voor digitale geletterdheid zoals het woord al zegt, vooral digitaal is. Er wordt gedacht dat leerlingen alleen maar op de computer bezig zijn, maar er zijn ook fysieke lesvormen waarbij geen device nodig is. Maar hoe zien deze fysieke lesvormen van digitale geletterdheid eruit?

Lessen digitale geletterdheid zijn niet altijd digitaal

Deze misvatting komt doordat mensen niet weten wat het begrip precies inhoudt. Mensen denken dat je bij digitale geletterdheid alleen maar leert hoe een computer werkt, maar dit is een klein onderdeel van dit vak. Daarnaast wordt digitale geletterdheid verward met de digitalisering op scholen. De digitalisering betekent de overgang naar een digitale vorm van de dingen die wij doen. Op school krijgen leerlingen les over digitale geletterdheid, maar dit is dus niet altijd digitaal. Ook digitale geletterdheid zonder device is mogelijk voor sommige lessen.

Geletterd zijn

Om het begrip beter te begrijpen zullen we eerst kijken naar de term ‘geletterdheid’. Iemand die geletterd is, heeft de vaardigheden om informatie te genereren, verwerken en te gebruiken. Ondanks dat je moet kunnen lezen en schrijven, moet je deze competenties kunnen toepassen in het dagelijks leven. Onze samenleving wordt steeds digitaler, daarom wordt dit dus digitale geletterdheid genoemd. Als iemand ‘digitaal geletterd’ is, heeft deze persoon de competenties om zich staande te houden blijven in deze digitale wereld.

Digitale geletterdheid zonder device vindt je vooral terug bij de thema’s: computational thinking en mediawijsheid. Bij de andere twee thema’s, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden heb je over het algemeen wel een computer nodig. Bij computational thinking en mediawijsheid gaat het om kennis en een manier van denken. Dit kan geoefend worden op verschillende fysieke manieren.

Ga met de klas in gesprek over bepaalde onderwerpen, dit verbetert ook de digitale geletterdheid van leerlingen. Het is van belang om te denken vanuit doelen, niet vanuit middelen. Hierdoor heb je beter zicht op de verschillende middelen die je kunt inzetten om het doel te behalen. Voorbeelden van fysieke leervormen zijn een kringgesprek, bordspel en invulbladen. Genoeg manieren dus!