Drie redenen om met Digitale Geletterdheid te beginnen

Methode Digitale Geletterdheid

De huidige generatie scholieren lijkt wel met een schermpje in de hand te zijn geboren. Dat betekent helaas niet dat iedereen digitaal geletterd is, integendeel zelfs. Uit onze ervaring weten wij dat er grote verschillen zijn in kennis- en vaardigheidsniveau tussen leerlingen.

Langzamerhand ontstaat er een kloof tussen de digitaal geletterden en de digitaal laaggeletterden. Deze kloof ontstaat al op jonge leeftijd en daarom is het juist zo belangrijk dat we hier op tijd aandacht aan besteden. Voor de volgende 3 redenen is een digitaal basisniveau al onmisbaar.

Veiligheid

Ouders en docenten willen dat de leerlingen veilig zijn, zowel online als offline. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van nepaccounts, privacy en de mogelijke gevolgen van gevaren bij sexting en bepaalde challenges. Met de leerlijn Digitale Geletterdheid van Digiwijzer maken we leerlingen bewust en weerbaar voor de nadelen van het internet en Social Media.

Kansgelijkheid

De ene leerling heeft een MacBook thuis, terwijl de andere leerling geen elektrische apparaten heeft. In het ene huis wordt er veel over online gedrag gesproken en in het andere totaal niet. Hierdoor ontstaan op jonge leeftijd al enorme verschillen en deze worden op latere leeftijd alleen maar groter. Gelijke kennis over programmaโ€™s zoals Word en PowerPoint, maar ook gedragsregels rondom de digitale voetafdruk, leidt indirect tot meer kansgelijkheid in de toekomst. Momenteel zijn leerlingen voor kennis van ICT-basisvaardigheden bijvoorbeeld, nog te afhankelijk van de ouders. Een leerlijn Digitale Geletterdheid brengt daar verandering in.

Acceptatie

Onderlinge acceptatie, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of iets dergelijks, vinden wij enorm belangrijk. Daarom hebben wij hier meerdere lessen over ontwikkeld. Dit stukje is ook goed te koppelen aan het begrip burgerschap. Wij confronteren de leerlingen door middel van interviews met mensen die gepest of gediscrimineerd zijn. Zo hopen wij bewustwording onder de leerlingen te creรซren, doordat ze de situatie ook van een andere kant leren bekijken.