Pestgedrag bij een kwart van basisschoolleerlingen

Pestgedrag

Tegenwoordig hebben basisschoolleerlingen vaak een groepsapp met de klas. Hier worden leuke en nuttige zaken besproken, maar het levert soms ook pestgedrag en stress op. Uit onderzoek van MediaMasters en Kidsweek blijkt dat een kwart van de kinderen pestgedrag of buitensluiting heeft gezien of meegemaakt in de groepsapp. In de digitale wereld van nu is het online communiceren heel gewoon geworden in het leven van jongeren. Aangezien men alles kan zeggen online, zitten hier ook negatieve kanten aan. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan. Waarom zijn de klassenapps soms geen fijne plek voor de leerlingen en hoe kunnen we online pesten tegengaan?

Pestgedrag en ongeschikte beelden

Volgens MediaMasters heeft 92% van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar oud een eigen mobiel. Hiermee hebben zij contact met vrienden en familie, voornamelijk via WhatsApp. Daarnaast gaven zij aan in één of meerdere groepsapps te zitten. Groepsapps met klasgenoten of vrienden zijn dus enorm populair onder jongeren. Kinderen sturen vaak veel berichten tegelijk naar elkaar, dit heet spammen. Ze delen bijvoorbeeld vragen over het huiswerk, maar ook flauwekul. Kinderen kunnen pestgedrag vertonen en anderen buitensluiten binnen de groepsapp.

Bovendien worden veel ongepaste berichten gedeeld. Met name gewelddadige video’s, naaktbeelden en gemene berichten worden gestuurd in de groepen. 17% van de ondervraagde kinderen zegt wel eens stress of zenuwen te ervaren door de groepsapp. Hierdoor denkt een groot deel lang na voordat hij of zij een berichtje in de klassenapp stuurt. Kinderen worden onzeker, angstig of geïrriteerd van sommige groepen op WhatsApp. Bij een aantal groepsapps zijn er regels opgesteld, zoals wie in de groepsapp mag worden toegevoegd. Dit soort regels zijn goed, maar niet iedereen komt deze na. We moeten dus op zoek gaan naar betere oplossingen.

Wat kunnen oplossingen zijn?

Om het gemene en ongepaste spamgedrag van sommige kinderen tegen te gaan, kunnen er verschillende maatregelen worden genomen. Het is een optie dat de juf of meester van de klas toezicht houdt over de klassenapp. Hij of zij kan dan orde houden en kinderen aanspreken op hun gedrag. Het risico hiervan is dat sommigen een nieuwe groepsapp aanmaken. Een regel dat ook kan helpen is om de kinderen uit de groep te zetten, als zij zich niet kunnen gedragen. Zo wordt het ongepaste pestgedrag tegengaan.

Een andere manier is om de voor- en nadelen van de groepsapp te bespreken in de klas. Vraag naar de meningen van de leerlingen en praat erover met elkaar. Wat vind je vervelend aan de groepsapp? Ervaar je wel eens pestgedrag? Of krijg je wel eens zenuwen van de groepsapp? Zodra kinderen de gevolgen snappen en zien dat meerderen last hebben van het pestgedrag, zullen zij beter nadenken voordat ze iets sturen.

Door de duidelijke online lessen van Digiwijzer, worden kinderen steeds ‘Mediawijzer’. Zo weten de leerlingen wat cyberpesten is, wat de gevaren zijn van online media, wat sexting is en nog veel meer. Hierdoor gaan kinderen anders kijken naar de online media en begrijpen zij beter de gevolgen van bepaald online gedrag. Laat jouw leerlingen kennismaken met de gevaren van sociale media! Benieuwd naar onze online lessen? Klik hier.